Türkçe Bitki Adları Ana KütüğüBu veb sayfası bu Bilimsel Türkçe Bitki Adları Sistemi çerçevesinde kullanıcıya kolaylık sağlamak ve Türk halkının bitki bilgisine Türkçe olarak ulaşmasının güvenli bir yolunu oluşturmak için kurulmuştur. Bitkilere Türkçe adların nasıl verileceği konusunda kuralların belirlenmesi, yok olan Türkçe adların korunması ve Türkçe bitki adları konusundaki yozlaşmanın da önüne geçilebilmesi için 2013 yılında "Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönergesi Taslağı (Menemen vd., 2013)" yayınlanmıştır. Yayınlanan bu taslakta Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönergesi’ne ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Taslak, Flora Araştırmaları Derneği’nin 15.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin katkılarıyla yapılan bazı düzeltmelerden sonra dernek yönetim kurulunun 15.04.2016 tarih ve 21 nolu kararı ile Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönergesi olarak oybirliğiyle kabul edilmiştir. Kabul edilen yönergenin hiçbir şekilde zorlayıcı olmadığı da bilinmelidir.

×

Ne yapmak istersiniz?